Kaj Lindqvist

riksdagsvalet 2019 | 274 | eduskuntavaalit 2019

Erfarenhet, kunskap, omsorg

  • kommunerna måste också i framtiden få producera närservice inom social- och hälsovården!
  • mer resurser till äldreomsorg, hemvård och utbildning!
  • tillåt byggande också i byarna!

Kokemusta, osaamista, välittämistä

  • kuntien on myös tulevaisuudessa saatava tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalveluja!
  • enemmän resursseja vanhustenhoitoon, kotihoitoon ja koulutukseen!
  • salli rakentamista myös kyliin!
Kaj Lindqvist reklam SV webb.pdf
Kaj Lindqvist 274 mainos fi webb.pdf